SDK Spoločnosť pre dejiny a kultúru
SVE strednej a východnej Európy
PROFIL
Z HISTÓRIE
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
ČINNOSŤ
PRIHLÁŠKA
FORMULÁRE
PARTNERI
SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
INÉ PUBLIKÁCIE
LINKY
KONTAKT

ZVLÁŠTNE ČÍSLA SLOVANSKÝCH ŠTÚDIÍ

Zvláštne číslo 1
Die slawische Idee. (Ed. A. Moritsch). Bratislava: SAP 1993

Zvláštne číslo 2
Francúzsko a stredná Európa. (Ed. B. Ferenčuhová). Bratislava: AEP 1995

Zvláštne číslo 3
Stretnutie s Európou. (Ed. T. Ivantyšynová, M. Dostaľová). Bratislava: SAP 1996

Zvláštne číslo 4
Ján Kollár a slovanská vzájomnosť: Genéza nacionalizmu v strednej Európe. Kolektívna monografia (Ed. T. Ivantyšynová). Bratislava: SDK SVE 2006

Zvláštne číslo 5
Ideológia a politika v dejinách slavistiky. (Ed. T. Ivantyšynová, D. Kodajová, Ľ. Matejko). Bratislava: Veda 1999

Zvláštne číslo 6
Otázky identity. (Ed. T. Ivantyšynová). Bratislava, SDK SVE (v tlači)


Spätné odkazy: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | Dejiny.sk
Dávame Vám do pozornosti:

Tatiana Ivantyšynová (ed.)

Národ, cirkev, štát.

Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2007. 267 strán.

ISBN 978-80-969834-2-1

Optimalizované pre IE 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.

COPYRIGHT © 2000 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia