SDK Spoločnosť pre dejiny a kultúru
SVE strednej a východnej Európy
PROFIL
Z HISTÓRIE
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
ČINNOSŤ
PRIHLÁŠKA
FORMULÁRE
PARTNERI
SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
INÉ PUBLIKÁCIE
LINKY
KONTAKT

INÉ PUBLIKÁCIE

SDK SVE je vydavateľom (spoluvydavateľom) publikácií:

Kolektívna monografia Národ-cirkev-štát.
[Eds.] T. Ivantyšynová, K. Sládek. Vydáva SDK SVE, CEP v spolupráci s HÚ SAV.
Bratislava: 2007, 236 s. 978-80-969834-2-1

SDK SVE participovala na vydaní kníh:

  • Stredoeurópske národy na križovatke moderných dejín 1848-1918. (Ed. P. Švorc, Ľ. Harbuľová). Prešov-Bratislava-Wien: 1999.
  • Milan Rastislav Štefánik- astronome, soldat, grande figure franco-slovaque et europénne. (Ed. B. Ferenčuhová). Paris-Bratislava: 1999.

Spätné odkazy: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | Dejiny.sk
Dávame Vám do pozornosti:

Tatiana Ivantyšynová (ed.)

Národ, cirkev, štát.

Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2007. 267 strán.

ISBN 978-80-969834-2-1

Optimalizované pre IE 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.

COPYRIGHT © 2000 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia