SDK Spoločnosť pre dejiny a kultúru
SVE strednej a východnej Európy
PROFIL
Z HISTÓRIE
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
ČINNOSŤ
PRIHLÁŠKA
FORMULÁRE
PARTNERI
SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
INÉ PUBLIKÁCIE
LINKY
KONTAKT

PARTNERI

SLOVENSKÁ HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ
Oficiálna WWW stránka stavovskej organizácie historikov v SR!
www.shs.sav.sk

HISTORICKÝ ÚSTAV SAV
Oficiálna WWW stránka Historického ústavu SAV.
www.history.sav.sk

HISTÓRIA Revue
Oficiálna WWW stránka časopisu o dejinách spoločnosti.
www.historiarevue.sk

HISTORICKÝ ČASOPIS
Oficiálna WWW stránka Historického Časopisu, vydávaného HU SAV.
www.historickycasopis.sk

HUMAN AFFAIRS
A Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences.
www.humanaffairs.sk

DEJINY.SK
Virtuálny portál a sprievodca milovníkov histórie!
www.dejiny.sk

VEDA.SK
Internetový vedecký bedecker. Portál nielen slovenskej vedy!
www.veda.sk


Spätné odkazy: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | Dejiny.sk
Dávame Vám do pozornosti:

Tatiana Ivantyšynová (ed.)

Národ, cirkev, štát.

Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2007. 267 strán.

ISBN 978-80-969834-2-1

Optimalizované pre IE 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.

COPYRIGHT © 2000 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia