SDK Spoločnosť pre dejiny a kultúru
SVE strednej a východnej Európy
PROFIL
Z HISTÓRIE
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
ČINNOSŤ
PRIHLÁŠKA
FORMULÁRE
PARTNERI
SLOVANSKÉ ŠTÚDIE
INÉ PUBLIKÁCIE
LINKY
KONTAKT

PRIHLÁŠKA

za člena

Spoločnosti pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy

Meno, priezvisko, tituly

Číslo občianskeho preukazu

Povolanie

Pracovisko

Adresa

Telefón:

Fax:

Bydlisko

Adresa

Telefón

Zaväzujem sa zachovávať štatút Spoločnosti pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy a platiť členské príspevky vo výške, ktorú stanoví Valné zhromaždenie SDK SVE. Platí sa poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet (č. ú. 4000712305/3100) združenia. Výška členského príspevku je 5 €!

Platbu prevediem:

Poštovou poukážkou
Faktúrou

IČO:

DIČ:

E-mail


Spätné odkazy: Historický ústav SAV | História Revue | Forum Historiae | Historické štúdie | Slovanské štúdie | SNKH | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | Dejiny.sk
Dávame Vám do pozornosti:

Tatiana Ivantyšynová (ed.)

Národ, cirkev, štát.

Bratislava: Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy v spolupráci s Historickým ústavom SAV, 2007. 267 strán.

ISBN 978-80-969834-2-1

Optimalizované pre IE 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.

COPYRIGHT © 2000 - 2023 Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia